Արարատ, 1907

Համար Ա

Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 3-4


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 5-8


Խմբագրական Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 9-14


Կրօնական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Կատարելութեան ճանապարհը.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 15-28


Նաուման, Ֆ. Հողի վաշխառութիւնը.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 28-30


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 31


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 31-32


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Հայոց եկեղեցին 1906 թուին.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 33-43


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 43-44


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Նահապետ Եպիսկոպոս Նահապետեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 44-50


Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Արիստակէս արքեպիսկոպոս Սեդրակեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 51-54


Խմբագրական Մուզաֆեր-էդդին շահի մահը.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 55


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 56-58


Խմբագրական Եգիպտահայք.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 58


Մատենախօսական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Մի կարեւոր գիւտ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 59-65


Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Մխիթար վարդապետ. Հայերը Ռուսաստանում. Վաղարշապատ 1906. 136 էջ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 66-69


Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Յուսիկ եպիսկոպոս. «Անապատականներ եւ վանականութիւն».
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 70-74


Գիտական

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Մանազկերտի 726-ի ժողովի ասորի եպիսկոպոսները եւ Խոսրովիկ թարգմանչի յիշած երկու Ասորական վանքերը.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 75-80


Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 81-93


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա, էջ 94-96


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի Խ, (1907) Համար Ա