Արարատ, 1907

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1907 թ.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 99


Խմբագրական Հայոց եկեղեցական տարրական դպրոցների ժամանակաւոր կանոնները.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 100-105


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 106-108


Խմբագրական Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 108-110


Կրօնական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Սրտի սրբութիւնը.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 111-114


Նաուման, Ֆ. Պիղատոսը.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 115-117


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 118-121


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 122-124


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 124-127


Խմբագրական Անգղիա.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 127-128


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Դպրոցը եկեղեցու նախագաւիթն է.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 129-135


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Կովկասի Տ. Փոխարքայի նամակը Վեհափառ Հայրապետին.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 136-137


Խմբագրական Մամբրէ եպիսկոպոս Մարկոսեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 138


Խմբագրական Տաճկահայք։- Եգիպտահայք։- Կաթոլիկ հայք.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 139-142


Յարութիւնեան Հայկական համերգ Փարիզում.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 142-147


Գրախօսութիւն եւ ընդդիմախօսութիւն

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Կառլ Մենդելսզոհն Բառթոլդու. «Պատմութիւն Յունսատանի Ալի փաշա և Հետերիա».
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 147-150


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պատասխան.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 150-154


Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Մեր վերջին խօսքը.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 154-157


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բաբգէն Վ-ի յայտարարութիւնը ճեմարանի յուզման առթիւ.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 157-166


Գրական

Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 166-178


Գիտական

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Այսպէս կոչուած պարսից ժողովը.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 179-195


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Էդիսոնը տիրել է շանթին։-Օդաչու գործիքներ.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 195-196


Խմբագրական Դ. Ի. Մենդելէևի.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 197-198


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ, էջ 199-200


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի Խ, (1907) Համար Բ