Արարատ, 1907

Համար Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1907 թ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 395-399


Կրօնական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Վշտի եւ տառապանքի բովից.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 400-406


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 407-409


Յարութիւնեան, Ս. Հասարակաց երգեցողութիւնը.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 409-412


Յարութիւնեան, Ս. Կ. Պ. Պոբեդոնոսցև.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 412-414


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 414


Խմբագրական Փրկութեան բանակի ընկերական (սոցիալական) գործունէութիւնը Անգլիայում.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 415-422


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Ժողովները եկեղեցական կեանքում.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 423-431


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 431-432


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 433-434


Մաղաքիա Արքեպիսկոպոս Պատրիարք Կ. Պոլսոյ Կարգալուծութեան կոնդակ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 434-435


Խմբագրական Ռեթէոս Էֆ. Պերպերեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 436


Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի).
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 437-449


Գրական

Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 449-459


Գրախօսութիւն

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Հայք ի Կ. Պօլիս XX. դարու սկիզբը. գրեց Արծրունի. Փարիզ 1906. 67 էջ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 460-464


Գ. Извѣстія Кавказскаго отдѣла императорскаго русск. географическаго общества. Т. ХVII. 1905-1906 № 4. 1907 т. XIX. № 1-й.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 464-465


Նազարեանց, Էմմ. քահանայ Կ. Պոլսի 1907 թ. օրացոյցները.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 466-470


Գիտական

Տրեօլչ, Էռնստ Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե, էջ 471-488


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի Խ, (1907) Համար Ե