Արարատ, 1907

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1907 թ
Տարի Խ, (1907) Համար Գ


Խմբագրական Փոխանակուած հեռագիրներ.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 203


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 204-206


Խմբագրական Քաղուածք Սինոդի օրագրութիւններից.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 206-210


Կրօնական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Ապաշխարութեան քարոզը.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 211-215


Նաուման, Ֆ. Մեծամասնութեան վճիռը.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 216-218


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւոսլաւ եկեղեցի Ռուսաց.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 219-223


Խմբագրական Աղեքսանդրիայի եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 223-224


Խմբագրական Երուսաղէմի եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 224


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 224-225


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Մայր Աթոռի հոգեւոր ճեմարանի բարեկարգութեան մի ծրագիր.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 226-238


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 238-239


Խմբագրական Մկրտիչ Պալեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 239-240


Պալեան, Մկրտիչ Գերեզմաններ.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 241-243


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 244-247


Պարգեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս Արարատ ամսագրի խմբագրութեան.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 248


Պարգեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս Պատուիրակութիւն:- Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի).
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 249-258


Գրական

Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 258-267


Գրախօսութիւն եւ ընդդիմախօսութիւն

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ Մաղաքիա պատրիարք Օրմանեան. Ագապի. Կ.Պօլիս. 1906. 151 էջ.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 268-269


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Սուկաւ կամ Սուկաւէտի առիթով.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 269-272


Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս Պատասխան.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 272-273


Գիտական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 274-289


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Համառօտ տեղեկութիւներ Ամերիկայի տարրական դպրոցների մասին.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 290-294


Խմբագրական Մուտք եւ ելք Արդեանց և ծախուց հոգաբարձութեան որբոց եւ այրեաց հոգեւորականց Հայոց Աստրախանայ թեմի վասն 1906 ամի.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ, էջ 295-296


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի Խ, (1907) Համար Գ