Արարատ, 1907

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1907 թ.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ


Խրիմեան Մկրտիչ Կաթուղիկոս ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 491-492


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք ի կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 493-500


Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 500-503


Կրօնական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Աղօթքի սրբարար զօրութիւնը.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 504-509


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Պետական Դումայի անդամ Գ. քահանայ Պետրովի վերադարձը աքսորից.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 510-513


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 513-514


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 514-517


Եկեղեցի Հայաստանեայց

Յարութիւնեան, Ս. Երէկ եւ այսօր.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 518-525


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 526-527


Տաճկահայք

Խմբագրական Յունաց Տ.Եօաքիմ Ս. Պատրիարքին այցելութիւնը.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 528-531


Խմբագրական Մահ եւ յուղարկաւորութիւն Ս.Պետրոս արքեպիսկոպոսի առաջնորդին Սեբաստիոյ.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 532-533


Պարզեանց, Սուքիաս Արքեպիսկոպոս Պատուիրակութիւն Սուքիաս եպիսկոպոսի ի Սանկտ-Պետերբուրգ Հայոց դպրոցների մասին (1885 ամի).
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 534-546


Ճանապարհորդական

Ստեփանեանց, Երեմեա վարդապետ Ցարիցինից մինչեւ Իրկուտսկ.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 547-566


Գրական

Ա.Գ. Մայր ու որդին.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 566-567


Խմբագրական Քրիստոսի հետքով.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 568-580


Գիտական

Տրեօլչ, Էռնստ Կրօնի եւ կրօնի գիտութեան էութիւնը ըստ Տրեօլչի.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 581-600


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ, էջ 600


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի տպարանում լոյս են տեսել եւ վաճառվում են.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի Խ, (1907) Համար Զ