Տարի ԽԱ, 1908

Հոկտեմբեր, Համար Ժ

Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 847-851


Կրօնական-եկեղեցական

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ Եկեղեցիոց կոչումը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 852-866


Վահան Վարդապետները կաթուղիկոսական թեկնածու
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 867-888


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 888-889


Խաչիկ ծ.վ. Մայր աթոռի «Արարատ» ամսագրի խմբագրութեան.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 889


Գրական-բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 890-904


Սամուէլեան, Խ. Հայ իրաւաբանական սիմբոլները.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 904-912


Գալուստ Ճակատագրի տօնը (Համբարձումը). Վիճակ հանելու սովորութիւնը եւ վիճակի երգերը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 912-939


Գրախօսութիւն

Խոստիկեան, Միսակ Հայկական շարական. հեղ. Ներսէս Տ. Միքայէլեան.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 939-944


Ս. Ներսէս քահանայ Հերթեւցեանի՝ ամուսնութիւնը ազգերի կեանքում. եկեղեցին ամուսնական խնդրում.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 944-945


Խմբագրական Մանր լուրեր.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 946-949


Տաճկահայք

Խմբագրական Կ. Պօլսի նախկին պատրիարք Սրբ. Մաղաքիա արք. Օրմանեանի երկու նամակները պատրիարքական Տեղապահին.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 950-952


Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար Ժ, էջ 952-956