Տարի ԽԱ, 1908

Համար ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1908 թ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Արարատի խմբագրի փոփոխութիւնը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 959-960


Խմբագրական Փոխարքայի և Տեղակալի փոխանակած հեռագիրները.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 960-962


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 963-966


Խ. Վ. Մ. Մատթէոս Արքեպիսկոպոսի ընտրութիւնը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 967-970


Խմբագրական Ամենայն հայոց կաթուղիկոսի ընտրութիւնը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 971-1007


Խմբագրական Կենսագրական ծանօթութիւններ նորընտիր պատրիարքին.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1007-1011


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1012-1013


Տաճկահայք

Սահակ Կաթուղիկոս Կիլիկիո Զէյթուն հաց կը խնդրէ ազգէն.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1014-1016


Միքէլ. Շաւարշ Ծով մշոյ մէջ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1016-1018


Դուրեան, Ղեւոնդ Վարդ. Հայաբնակ գաւառներուն խեղճութիւնը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1018-1020


Խմբագրական Պատրիարքական ընտրութիւն.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1020


Պարսկաստան

Բազիլ, Դոկտոր Պարսկաստան.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1021-1025


Բանասիրական

Գալուստ Ճակատագրի տօնը (Համբարձումը). Վիճակ հանելու սովորութիւնը եւ վիճակի երգերը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1026-1040


Խմբագրական Կովկասի Փոխարքայի վերադարձի առիթով.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1041-1042


Խմբագրական Մանր լուրեր.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1042-1049


Գ. Մուժամբարի աղետը.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1049-1050


Խմբագրական Կոչ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1051-1052


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԱ, (1908) Համար ԺԱ, էջ 1052-1053