Տարի ԽԲ, 1909

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1909թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնականք

Խմբագրական Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի։- Ամուսնալուծութիւնք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 3-15


Կրօնական-եկեղեցական

Խմբագրական Քրիստոսի ծնունդը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 16-24


Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ Կրկնութիւն.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 24-28


Բուլհակով, Ս. Ն. Նախնական քրիստոնէութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 28-30


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 31-32


Գրական բանասիրական

Սարգսեան, Սմբատ քահանայ Ի՞նչ է եկեղեցական ամուսնութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 33-43


Ձերնի, Ա. Դպրոցական առողջապահութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 44-47


Աճառեան, Հրաչեայ Պատմութիւն Եղիա քահանայի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 48-63


Ռշտունի, Ներսէս Ես երգում եմ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 64-65


Մեսրոպ վարդապետ Ակամայ պատասխան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 66-73


Մատթէօս, վարդապետ Զեկուցումն Բագւայ Հ. Կուլտուրակ. միութեան Ալէքսանդրօպօլի փոխանորդի ուղղածը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 74-101


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 102-104


Այլ եւ Այլք

Խմբագրական Արմաւիրցիների հեռագիրը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 104-106


Յայտարարութիւններ

Մատթէոս, Արքեպիսկոպոս Իզմիրլեան պատրիարքի կոչը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 107-108


Խմբագրական Մեր բաժանորդներին։- Լրագրների յայտարարութիուններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ա, էջ 108-112