Տարի ԽԲ, 1909

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1909 թ
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 297-303


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Զատկական ուրախութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 304-306


Րօսինսկի Աղօթք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 307-318


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 319-320


Գրական բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան. պատմութիւնից.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 321-334


Սարգսեանց, Սմբատ քահանա Սնոտիապաշտութիւնները և հաւատալիքները գիւղում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 335-340


Մովսիսեան, Յուսիկ Աքեպիսկոպոս Մեր եկեղեցական տօները.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 341-344


Մանկավարժական դպրոցական

Օլթեցեան, Ա. Կենսաբանական սկզբունքի գործադրութիւնը բնական պատմութեան դասի մէջ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 345-360


Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 361-373


Տաճկահայք

Խմբագրական Դէպքերը Տաճկաստանում և հայկական ջարդը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 374-381


Այլ եւ Այլք

Խմբագրական Այլ և այլք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 382-386


Խմբագրական Նամակներ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 387-392


Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Դ, էջ 393-395