Տարի ԽԲ, 1909

Համար Ե–Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ


Խմբագրական Նորին Կայսերական Մեծութեան Թագաւոր Կայսր Նիկօլայ II-ի ունկնդիրութիւնը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Մատթէոս II-ին մայիսի 29-ին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ


Պաշտօնական

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 395-400


Խմբագրական Վեհափառ կաթուղիկոսի հաստատութեան առթիւ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 401-402


Իզմիրլեան, Մատթէոս արքեպիսկոպոս Կոնդակ Պատրիարք Իզմիրլեանի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 403-413


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 414-416


Գրական բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 417-438


Սարգսեան, Սմբատ քահանայ Սնոտիապաշտութիւններն եւ հաւատալիքները գիւղերում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 439-445


Պղատոն Սոկրատէսի պաշտպանողական ճառը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 446-480


Մանկավարժական դպրոցական

Օլթեցեան, Ա. Բնապատմական նիւթի դասաւորման սկզբունքները.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 481-504


Քո նախկին ուսուչից Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 505-518


Բաղրեան, Ստեփան Սուրբ Նանե (ժողովրդական աւանդութիւն).
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 519-520


Մատթէոս, Վարդապետ Վիճակագրական տեղեկութիւնների անհրաժեշտութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 521-524


Տաճկահայք

Խմբագրական Տաճկահայք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 525-540


Այլ եւ Այլք

Խմբագրական Ինչպէս կերակրել նպատակայարմար եւ աժան։- Անձայն հրացան։- Գաճաճները Աֆրիկայում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 541-548


Մուշեղ եպիսկոպոս Կոչ արտասահմանի եւ ամբողջ Հայութեան արիւնազանգ Կիլիկիային համար.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 549-551


Խմբագրական Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 551-552


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 552


Յաւելուած

Խմբագրական Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ե-Զ, էջ 17-48