Տարի ԽԲ, 1909

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Տ. Տեղապահի և փոխարքայի հեռագիրներ։-Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 211-228


Կրօնական-Բարոյական

Րօսինսկի Աղօթք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 229-238


Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ Գործնական միջոց.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 239-242


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 243-244


Մանկավարժական դպրոցական

Օլթեցեան, Ա. Բնական պատմութեան դասաւանդութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 245-256


Գրական բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութիւնից.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 257-270


Աբրահամեան, Ագէլ Գոգոլի ծննդյան 100-ամեակի առթիւ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 271-279


Աճառեան, Հրաչեայ Պատմութիւն Եղիա քահանայի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 280-283


Տաճկահայք

Խմբագրական ա. Այնթափի բարձրագոյն վարժարանը. բ. Գաղթականների Կիլիկիայում զետեղելու խնդիրը գ. Կալուածական խնդիրը Կիլիկիայում. դ. Ազգային լուրեր. ե. Սովը Տաճկաստանում. զ. Խարբերդի դրութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 284-288


Այլ եւ Այլք

Խմբագրական ա. Ազգաբնակութեան աճ. Ֆրանսիայում բ. Նոր աղանդ գ. Կողոպուտը Մեսսինայում. դ. Կողբի երկաթուղային գիծը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 289-292


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 293-294


Ղևոնդ Եպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 295


Խմբագրական Ազդ խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 296


Յաւելուած

Խմբագրական Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Գ, էջ 1-16