Տարի ԽԲ, 1909

Համար Ժ-ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Կոնդակներ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 775-783


Խմբագրական Հայրապետական տնօրէնութիւնը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 784-792


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 792-799


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ Ողջախոհ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 800-803


Հայ եկեղեցի

Խմբագրական Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում։-Հայ Օտարադաւան եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 803-835


Օտար եկեղեցի

Խմբագրական Ռուս եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 835-845


Խմբագրական Արտասահմանեան Օրթոդոքս եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 845-855


Խմբագրական Կաթոլիկական եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 856-858


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 858-861


Խմբագրական Քրիստոնէութիւնը կռապաշտ արևելքում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 862-863


Բանասիրական

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ Էջմիածնի մատենադարանի հնագոյն ձեռագիր շարականները.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 864-873


Մարգարեանց, Վրթանես Քահանայ Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 874-881


Գիրշբայման Աշնանը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 881-882


Մահագոյժ

Խմբագրական Հանգիստ Կիւրեղ վարդապետ Կիւրեղեանի և Ստեփաննոս եպիսկոպոսի Սանդալճեանի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 883-884


Յաւելուած

Խմբագրական Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ , էջ 97-124


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Ժ-ԺԱ