Տարի ԽԲ, 1909

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ


Յուսիկ վարդապետ Ազդ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 886


Պաշտօնական

Խմբագրական Բարձրագույն մանիֆեստ Մեծ Իշխան Միխայիլ Նիկոլայևիչի մահուան առիթով.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 887-889


Խմբագրական Հայրապետական տնօրէնությիւնք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 890-893


Խմբագրական Սինօդի օրագրութիւններից քաղուածք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 893-896


Կրօնական-Բարոյական

Պետրով Գր. Յիսուս Փրկիչը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 897-902


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Հայ եկեղեցի։-Մայր Աթոռ։-Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 903-921


Խմբագրական Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 921-927


Խմբագրական Պրաւոսլաւ եկեղեցին Ռուսաստանում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 928-931


Խմբագրական Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 931-937


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցին Ֆրանսիայում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 938-943


Խմբագրական Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 943-949


Բանասիրական

ա. Պատմական

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ Հայի անցեալի և ներկայի մասին տեսութիւն.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 950-956


բ.Մանկավարժական

Մանդինեան, Ս. Ռուսերէնը մեր ուսումնարաններում.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 956-964


Էշելբախ, Հ. Երկու եղբայր. դպրոցական կեանքից.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 964-973


Ռոստոմեան, Մ. Տեսութիւն Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1908/9 ուսումնական տարուայ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 974-981


Տարօնեցի Յիշատակարաններ Մշոյ Առաքելոց վանքի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 982-984


Խմբագրական Այլ և այլք.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 984-986


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 987


Խմբագրական Բովանդակութիւն Արարատի 1909 թուի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 988-992


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար ԺԲ, էջ 992-996