Տարի ԽԲ, 1909

Համար Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1909 թ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ


Պաշտօնականք

Խմբագրական Հեռագրներ։- Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 695-701


Մայր Աթոռ

Հայրապետեան, Ն. Կաթողիկոսական օծումը.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 702-717


Սուրթնեանց, Գէորգ արքեպիսկոպոս Հրահանգ եկեղեցական ծխական դպրոցների համար ժամանակավոր հրահանգ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 717-721


Գրական բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականութեան պատմութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 722-733


Մանկավարժական դպրոցական

Օլթեցեան, Ա. Բնական պատմութեան դասաւատդութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 734-760


Քո նախկին ուսուչից Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 761-770


Տեղեկատու

Խմբագրական Վարագայ դպրոց.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 771


Ղեւոնդ եպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 772


Յաւելուած

Խմբագրական Թլէօլ Դաւթի խէքեաթ.
Տարի ԽԲ, (1909) Համար Թ, էջ 81-96