Տարի ԽԳ, 1910

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1910 թ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնական

Խմբագրական Հայրապետական կոնդակներ և անօրէնութիւններ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 3-6


Խմբագրական Սինօդի օրագրական վիճիռներ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 6-9


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Փրկչի ծննունդը.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 10-14


Խմբագրական Փրկչի ծննդեան տօնը հայերի մեջ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 14-15


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 16-18


Խմբագրական Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 18-31


Խմբագրական Օտար եկեղեցի.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 31-37


Բանասիրական

Պատմական II

Մարգարեանց, Վրթանէս Քահանայ Հայի անցեալի եւ ներկայի մասին տեսութիւն. Թուրք-Թաթարներ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 37-45


Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 46-53


Էշելբախ, Հ. Երկու եղբայր. դպրոցական կեանքից.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 53-70


Մանկավարժական

Մանդինեան, Ս. Ռուսերէնը մեր ուսումնարաններում.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 71-77


Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Նախնեաց յիշատակարաններ.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 77-87


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պատմագիրոք Հայոց. Հատոր Ա. գիրք երկրորդ, Ագաթանգեղոս, Տփխիս 1909։- Х. Иоаннисовъ. Армянская Надпись Карасубазара.- Армянская надписъ въ θеодосіи.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 87-95


Խմբագրական Ստացուած նոր հրատարակութիւններ և գրքեր.
Տարի ԽԳ, (1910) Համար Ա, էջ 96