Արարատ, 1911

Համար Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է


Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս Հեռագիրներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 521


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 522-525


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 525-530


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Լուսաւորեաց, լուսաւորեաց Երուսաղէմ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 531-535


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 536-539


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օտար եկեղեցի.-Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 539-544


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 545-553


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 553-561


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 562-568


Օրբելի, Յովսէփ Անիի աւերակնեը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 568-579


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 580-585


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 586-591


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 592-605


Աբէլ Սարկաւագ Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911).
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 605-612


Տեղեկատու

Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 612-614


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 614


Բագրատ վարդապետ Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 615


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Է, էջ 49-64