Արարատ, 1911

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա


Հեռագրեր

Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 3


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 4-7


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 7-11


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Ծնունդ Յիսուսի Քրիստոսի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 12-16


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Վեհ. Հայրապետի մահուան առթիւ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 17-31


Խմբագրական Տաճկաստանի Հայոց դրութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 31-38


Խմբագրական Կ.Պօլսոյ պատրիարքարանի տագնապի պատճառները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 38-42


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ Հայոց Երես. ժողովի Կենդրօնի Խմբակցութեան հիմնադիր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 42-45


Խմբագրական Երուսաղէմ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 45-47


Խմբագրական Խորհրդածութիւն Քրիստոսի ծծնդեան տօնի առիթով.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 47-52


Բանասիրական

Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 53-63


Ֆէտ Թիթեռնիկ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 63


Գէորգեան, Բարդուղիմէոս Եպիսկոպոս Նամակ «Արարատ»-ի խմբագրութեան.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 64-67


Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հնագիտական պեղումներ հին Հայաստանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 67-68


Հասօ Երբէք չեմ սպասի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 68


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Ուսուցիչներ պատրաստելու խնդիրը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 69-75


Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 75-78


Տեղեկատու

Խմբագրական Թղթակցութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 79


Խմբագրական Կտակներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 80-81


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 81-82


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 83-84


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 85


Յաւելուած

Մառ, Նիկողայոս Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց. (Արաբական վերսիա).
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ա, էջ 113-128