Արարատ, 1911

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ


Խմբագրական Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 87-90


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 91


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 92-95


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Իսկզբանն էր Բանն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 96-100


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 101-108


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 108


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 109-110


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 110-111


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 112-116


Բանասիրական

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 117-127


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 127-137


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 137-147


Էդիլեան, Գուրգէն Մանկավարժական մուզէյ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 147-154


Յ. Յ. Կանտի իմացաբանութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 154-160


Տեղեկատու

Խմբագրական ճորտերի ազատութեան 50-ամեակ
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 161


Խմբագրական Գիբրալտարի անգլիական եպիսկոպոսի նուէրը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 161-162


Խմբագրական Տ. Վարվառէ Քանանեանի կառուցանելի մանկավարժական Մուզէ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 162-163


Խմբագրական Արարատի խմբագրութեան.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 163-164


Խմբագրական Վրիպակներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 164


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ


Յաւելուած

Մառ, Նիկողայոս Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց եւ Ալանաց (Արաբական վերսիա).
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Բ, էջ 129-142