Արարատ, 1911

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ


Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 263


Խմբագրական Զատկի շնորհաւորական հեռագրեր յանուն Տ. Տեղակալի և պատասխաններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 264-265


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 266-268


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 268-272


Կրօնական-Բարոյական

Արտակ վարդապետ Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 273-276


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցին Տաճկաստանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 277-288


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օտար եկեղեցի։-Պրաւոսլավ եկեղեցին արտասահմանում։- Կաթոլիկ եկեղեցի։-Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 289-297


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնսն Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 298-306


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 306-313


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 314-318


Գէորգեան, Բարդ. Եպիսկոպոս Իւրացնում են այլոց վաստակը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 319-324


Օրբելի, Յովսէփ Անիի աւերակնեը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 325-327


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 328-334


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 334-340


Տեղեկատու

Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 340


Արտակ վարդապետ Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 341


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 342


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Դ, էջ 1-16