Արարատ, 1911

Համար Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե


Խմբագրական Մահագոյժ Ալեքսանդր Յովհաննիսեան Մանթաշեանց.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 343-350


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 351-354


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 354-355


Կրօնական-Բարոյական

Արտակ վարդապետ Գողգոթայի Խաչի յաղթանակը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 356-362


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 363-364


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 364-366


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 367-371


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 372-378


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 378-383


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 384-388


Գէորգեան, Բարդ. եպիսկոպոտ Իւրացնում են այլոց վաստակը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 389-394


Սիօն վարդապետ Պատասխանի փոխանակ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 395


Օրբելի, Յովսէփ Անիի աւերակնեը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 396-400


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 400-405


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 406-411


Գրախօսութիւն

Կանայեան, Ստեփան Մկրտութիւն Հայոց, Վրաց, Աբխազաց և Ալանաց.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 411-414


Աճառեան, Հրաչեայ Н.Марръ.- Грамматика чанскаго (лазскаго) языка. С.П. 1910. էջ XXX+240.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 414-420


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 421


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ե, էջ 17-32