Արարատ, 1911

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 167-171


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 171-173


Կրօնական-Բարոյական

Պապկով, Ա. Կիւրակէ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 174-182


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 183-187


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 188-190


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Ռուս հերձուածներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 190-192


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 192-194


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 194-195


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Դպրոցական կեանք.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 196-198


Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 199-210


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 210-217


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 218-224


Աճառեան, Հրաչեայ Մի քանի սրբագրութիւններ Փաւստոսի եւ Փարպեցու մէջ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 225-231


Սիօն վարդապետ Մովսէս Խորենացի՞ թէ Խորին.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 232-236


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 237-245


Յ. Յ. Կանտի իմացաբանութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 245-251


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 251-257


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Նոր պեղումներ Պաղեստինում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 257-259


Տեղեկատու

Խմբագրական Հառիճայի վանքի հաշիւը 1910 թուին.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 259-260


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ, էջ 261


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Գ