Արարատ, 1911

Համար ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 887-890


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 890-893


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Պետրոսի ուրացութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 894-898


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 899-912


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 912-914


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Անգլիական եպիսկոպոսական եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 914-924


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մահմետականութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 924-925


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 925-936


Գրական-Բանասիրական

Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 937-948


Աւդալբէգեան, Թադէոս Հողի վիշտը Մուրացանի երկերում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 949-953


Քաջբերունի Կռզեն գիւղի աւերումը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 954-959


Տեղեկատու

Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 960


Խմբագրական Կոչ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 960-963


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 963-964


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 885


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար ԺԱ, էջ 81-96