Արարատ, 1911

Համար Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ


Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 711


Սուրէնեանց, Գէորգ Արքեպիսկոպոս Ամերիկայի մեր բարեպաշտ ժողովրդին.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 712-713


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 714-716


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 716-717


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս Աղօթք.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 718-721


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի։- Հայ կաթոլիկ եկեղեցի։- Հայ բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 722-725


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի։- Ռուս հերձուածներ։- Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի։- Բողոքական եկեղեցի։- Քրիստոնէական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 725-736


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 737-749


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 749-753


Տվէն, Մարկ Խելօք տղի մասին վիպակը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 753-758


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 759-766


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 766-775


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 775-786


Աբէլ Աբեղայ Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911).
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 786-792


Խմբագրական Պեղումներ Պեստումում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 792-793


Մատենախօսութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Սաբազիօս աստուած առ հայս.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 794-799


Մ. Վ. Նոր-Նախիջեւանի Հայոց եկեղեցական Հոգաբարձութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 799-802


Տեղեկատու

Խմբագրական Մահագոյժ և հոգեհանգիստ նախարար Պ. Ա. Ստօլիպինի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 802-803


Խմբագրական Կոչ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 803-804


Խմբագրական Ստացուած գրքեր և նոր հրատարակութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 804-805


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Թ, էջ 805