Արարատ, 1911

Համար Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 617-621


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 622-631


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 632-636


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 636-638


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 639-641


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 641-642


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հռովմէական կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 643-645


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 645


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 646-654


Տվէն, Մարկ Չար տղի մասին վիպակը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 654-658


Գրական-Բանասիրական

Օրբելի, Յովսէփ Անիի աւերակնեը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 658-669


Աճառեան, Հրաչեայ Հայկականք.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 670-673


Յուշարար Հայ լեզուի ուղղագրութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 674-675


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 676-682


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս Կարուց Գագիգ թագաւորի մանրանկարը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 683-687


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 688-691


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 692-700


Աբէլ Սարկաւագ Ղազարոս Աղայեան:- Նրա յիշատակին (1840-1911).
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 700-706


Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մատենախօսութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 706-707


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 708


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Ը, էջ 709