Արարատ, 1911

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1911 թ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական Ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւնները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 423-426


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 426-430


Կրօնական-Բարոյական

Լուկինսկիյ, Ա. Ս. Յովհաննէս «Աստուածաբան».
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 431-435


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 436-439


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 440-441


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Օտար եկեղեցի։- Պրաւոսլաւ եկեղեցի։-Օրթոդոքս եկեղեցին արտասահմանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 441-448


Մանկավարժական

Մէյման, Էրնստ Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 449-455


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլէրի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 456-459


Գրական-Բանասիրական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 460-465


Սիօն վարդապետ Նշմարներ նախնի հայ քաղաքակրթութեան ըստ Խորինն Մովսէսի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 466-472


Օրբելի, Յովսէփ Անիի աւերակները.- Անիի պեղումները.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 472-483


Մուսայէլեան, Հայրապետ Բելգիայում եւ Հոլլանդիայում:- Ճանապարհորդական տպաւորոթիւններ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 483-490


Աճառեան, Հրաչեայ Բհագավադգի՜տա՜ կամ Երանելու երգը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 491-497


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։- Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 498-502


Յ. Յ. Կանտի իմացաբանութիւնը.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 503-513


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Պեղումներ Միջին Ասիայամ.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 513-515


Տեղեկատու

Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 515-518


Խմբագրական Մահագույժ Ղազարոս Աղայեանի.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 518


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 519


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 519


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԵ, (1911) Համար Զ, էջ 33-48