Արարատ, 1912

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 2


Հեռագիրներ

Խմբագրական Հեռագիրներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 3-5


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 6


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 7-9


Կրօնական-Բարոյական

Խոստիկեան, Միսակ Եւ տիրոջ փառքը փայլեց նրանց շուրջը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 10-11


Սիօն վարդապետ Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, մեզ եւ ձեզ մեծ աւետիք.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 11-14


Խոստիկեան, Միսակ Եկեղեցիների միացումը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 14-21


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Հայ ազգային եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 22-28


Խմբագրական Հայ կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 28


Խմբագրական Ռուս պրաւոսլաւ եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 29-32


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 32-33


Խմբագրական Աւետարանական-լիւտերական եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 33-34


Խմբագրական Անգլիական բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 34-35


Գրական-բանասիրական

Յովհաննիսեան, Յովհաննէս Մենակ, միշտ մենակ— ի՜նչ երջանկութիւն...
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 36


Պետրոսեան, Յարութիւն Ի՞նչ է որոնում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 37


Տէրտէրեան, Արսէն Յովհաննէս Թումանեան։ VI. Հայրենի եզերքի քնարերգուն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 38-48


Յարութիւնեան, Յակոբ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան:- Պատմական-քննադատական տեսութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 49-53


Քաջբերունի Կռզէն գիւղի աւերումը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 54-62


Մատենախօսական

Տէր-Մովսիսեան , Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Հարաւային Ռուսաստանի հայերի գաղթականութեան պատմութեան համար նիւթերից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 63-75


Յարութիւնեան, Յակոբ Երկու երգ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 76-80


Տեղեկատու

Խմբագրական Ճեմարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 81-82


Այլ և այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 83-86


Խմբագրական Կովկասի Հայոց բարեգործական ընկերութեան 30-ամեայ յօբելեանը։- Կոչ Կովկասի Հայոց Բարեգործական Ընկերութեան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 87-90


Խմբագրական Ցանկ Արարատի աշխատակիցների.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 91


Խմբագրական Խմբագրական կանոններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 92


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ Եպիսկոպոս Նուէրներ Ս. էջմիածնի նորակառոյց Մատենադարանին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 93-94


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 95


Խմբագրական Պօստարկղ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա, էջ 96


Խմբագրական Յայտարարութիւններ
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ա