Արարատ, 1912

Համար Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 99-100


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 101-103


Խմբագրական «Արարատ»-ի խմբագրական նոր կազմի մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 104


Կրօնական-Բարոյական

Պետրով քահանա Երանի խաղաղարարաց.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 105-109


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ալթունեան, ԳԷորգ Հայ կեանք եւ եկեղեցի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 110-122


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Պրօֆ. Օսվալդի կարծիքը միջնակարգ դպրոցների բարեփոխութեան մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 123-130


Մանդինեան, Սեդրաք Աշակերտական շարադրութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 131-138


Պատմագիտական

Ալթունեան, ԳԷորգ Անհատի եւ մասսայի դերը պատմութեան մէջ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 139-155


Գրական-բանասիրական

Աբրահամեան, Ռուբէն Ինչ է լեզուաբանութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 156-169


Աբեղեան, Մանուկ Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 170-181


Մատենախօսութիւն

Էդիլեան, Գուրգէն Փորձնական մանկավարժութեան արդիւնքները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 182-184


Յովհաննիսեան, Յովհաննէս Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 185


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Մարդկային կեանքի երկարատեւութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 186-189


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 190


Խմբագրական Տեղեկատու.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 191-192


Խմբագրական Պոստարկղ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 192


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 192


Խմբագրական Յայտարարութիւններ
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Բ, էջ 193