Արարատ, 1912

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ


Ռոմանով, Նիկոլայ Թագաւոր կայսեր հեռագիրը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 289


Խմբագրական Կարգ ուղեւորութեան Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց՝ ի ս. Պետերբուրգ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 290


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 291-293


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 293-296


Կրօնական-Բարոյական

Պետրով քահանայ Ամենափոքրը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 297-302


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ալթունեան, ԳԷորգ Ողջոյն Տ. Տ. Գէորգ Ե Վեհափառ եւ Սրբազնագոյն Կաթուղիկոսին Ամենայն Հայոց.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 303-307


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Նորընտիր Հայրապետ Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի հաստատութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 308-318


Խմբագրական Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 319-325


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Մանկավարժական գրականութիւն եւ կեանք.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 326-333


Պատմագիտական

Մեսրոպ Եպիսկոպոս էջմիածնի դաշտի ոռոգումը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 334-346


Գրական-բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Յովհաննէս Յովհաննիսեան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 347-363


Աբրահամեան, Ռուբէն Ինչ կերպ հնարաւոր է հայերէնի գիտական ուսումնասիրութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 364-377


Աբրահամեան, Ռուբէն Արեւելագիտութեան վերջին խօսքը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 378-381


Եկեղեցական ժամանակագրութիւն

Խմբագրական Եկեղեցական ժամանակագրութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 382-383


Խմբագրական Կոչ Յովհաննէս Յովհաննիսեանի յոբելեանի առթիւ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 384


Խմբագրական Յայտարարութիւններ
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 385


Յաւելուած

Բօլօտով, Վ. Վ. Եկեղեցու պատմութիւնը տիեզերական ժողովների շրջանում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Դ, էջ 113-128