Արարատ, 1912

Համար Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Պատճէն Կոնդակի Վեհափառ Կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց յանուն Ս. Սինօդի Ս. էջմիածնի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 579


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 580-583


Խմբագրական Սինօդի օրագրներից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 583-585


Կրօնական-Բարոյական

Խոստիկեան, Միսակ Զայն եղեւ յամպոյ անտի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 586-588


Խմբագրական Հիլլէլ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 588-594


Բարս, Ե. Պաստօր Նոր բարոյականը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 594-603


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ա. Հ. Ամենայն Հայոց Կաթուղիկոսի Գէորգ Ե-ի ընդունելութիւնը Էջմիածնում եւ օծումը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 604-619


Տէր-Մանուէլեան, Սիօն վարդապետ Ձօն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը. էջ 620-622


Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Կանոն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 623-625


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան անուան յիշատակութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 626


Էդիլեան, Գուրգէն Ուսուցչական միութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 627-636


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 637-657


Պատմագիտական

Ալթունեան, ԳԷորգ Թաթարների արշաւանքը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 658-683


Ս. Ու. Կովկասեան գրաքննութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 684-695


Գրական-բանասիրական

Աբրահամեան, Ռուբէն Հնդեւրոպական եւ հայ լեզուաբանութեան պատմութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 696-719


Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 720-732


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիների կեանքից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 733-742


Մատենախօսական-քննադատական

Ալթունեան, ԳԷորգ Մարտիրոս Յարութիւնեանց. Բացատրական բառգիրք Ալեքսանդրապօլ 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 743-753


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 754


Խմբագրական Մայր Տաճարի համար ստացուած նուէրներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 754-755


Խմբագրական Հայոց գրերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի առթիւ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 756


Խմբագրական Մահացուցակ Գրիգորիս վարդապետի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 757-758


Այլ եւ այլք

Ֆլամարիոն, Կամիլ Միջամոլորակային յարաբերութիւնների նախօրեակին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 759-766


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 767


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Է-Ը, էջ 768-769