Արարատ, 1912

Համար Ե-Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս-յունիս 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 387-388


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 388-392


Խմբագրական Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 392-393


Խմբագրական Սինօդի օրագրներից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 393-395


Կրօնական-Բարոյական

Խոստիկեան, Միսակ Խորհրդածութիւններ Համբարձման եւ Հոգեգալստեան տօների առթիւ. .
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 396-398


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ալթունեան, ԳԷորգ ՈՒրախութեամբ գալիս ենք յայտնելու.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 399-407


Խմբագրական Տ. Տ. Գէորգ Ե-ի անուան շնորհաւորական հեռագիրներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 408-409


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Վեհափառ Հայրապետի մեկնումն Ս. Պետերբուրգ Թագաւոր Կայսրին ներկայանալու համար.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 410-413


Մանկավարժական

Տէր-Թովմասեան, Գեղամ Ալկոհոլի ազդեցութիւնը մանկան եւ աշակերտի հոգեկան եւ ֆիզիկական կարողութեանց վերայ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 414-419


Խմբագրական Կանոններ դասատու ուսուցիչների համար.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 419-426


Էդիլեան, Գուրգէն Քննադատութիւն Ցիլլերի ձեւական աստիճանների.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 427-445


Պատմագիտական

Ալթունեան, ԳԷորգ Տնտեսական գործօնը պատմութեան մէջ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 446-463


Գրական-բանասիրական

Աբրահամեան, Ռուբէն Հնդեւրոպական լեզուախումբ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 464-498


Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ Հայ գրերի 1500-ամեակի առթիւ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 499-514


Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Յովհաննէս Յովհաննիսեան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 515-524


Մատենախօսական-քննադատական

Ալթունեան, ԳԷորգ «Գեղարուեստ».
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 525-538


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս Տուրաեւ Ա.Բ., Եթովպական գրականութեան յիշատակարաններ հայերի եւ հաբէշների յարաբերութեանց մասին. Ս.Պետերբուրգ, 1912, էջ 13.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 539-544


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս Խ. Յ. Քուչուկ Յովհաննիսեան. Հայերէն հին ձեռագրեր և արձանագրութիւներ, որ գտնւում են Ռուսաստանի սահմաններում. Մոսկվա, 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 544-546


Էդիլեան, Գուրգէն Խզմալեան Թ. Մայրենի լեզուի մեթոդիկա.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 547-555


Աբրահամեան, Ռուբէն էմինեան ազգագրական ժողովածու. Հատոր Ը. Հայ բարբառագիտութիւն, գրեց Հր. Աճառեան, Մոսկուա-Նոր Նախիջեւան, 1911, էջ XII-305.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 556-561


Աբեղեան, Մանուկ Քննութիւն Մալխասեան հրատարակութեանց Ագաթանգեղոսի եւ Ղազարայ Փարպեցւոյ ի Նորայրէ Բիւզանղացւոյ. Վիեննա, 1911.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 561-563


Աբեղեան, Մանուկ Գրիգոր Մագիստրոսի «Գամագտականի» ամբողջական լուծում. Երկասիրեց Հ. Գաբրիէլ ծ. վ. Մէնեվիշեան, Վիեննա, 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 563-564


Աբեղեան, Մանուկ Л. М. Меликсетъ-Бековь. Старинныя Армянскiя Надписи в Myзее общества истории и древностей в Одессе, Тифлисъ 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 564


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 565-568


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Տանավարի կտակ կազմելու համառօտ կանոնները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 569-574


Խմբագրական Պոստարկղ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 575


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 576


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 576


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ե-Զ, էջ 577