Արարատ, 1912

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն Մարտ 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ


Պաշտօնական

Խմբագրական Կաթուղիկոսական ամենապատիւ Տ. Տեղակալի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 195-197


Խմբագրական Սինօդի օրագրներից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 198-200


Կրօնական-Բարոյական

Պետրով քահանայ Երանի՜, որ հալածուած են արդարութեան համար. .
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 201-206


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ալթունեան, ԳԷորգ Յոբելեանական մեծ տարին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 207-214


Ղազարեան Մ. քահանայ Առասպելներ հայերի մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 215-218


Աբրահամեան, Ռուբէն Գրիգոր Խալաթեանց.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 219-222


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Դպրոցական-ուսուցչական ֆոնդ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 223-231


Պատմագիտական

Մեսրոպ Եպիսկոպոս Էջմիածնի դաշտի ոռոգումը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 232-241


Ալթունեան, ԳԷորգ Բնութիւն եւ ռասսայ, որպէս պատմութեան ֆակտորներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 242-257


Գրական-բանասիրական

Պետրոսեան, Յարութիւն Բանաստեղծ Յովհաննէս Յովհաննիսեանին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 258


Տոլստոյ, Լ. Ն. Մի զրոյց.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 259-261


Աբեղեան, Մանուկ Բայի եղանակներն արեւելեան աշխարհաբարում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 261-271


Մատենախօսութիւն

Ալթունեան, ԳԷորգ Կարէն Միքայելեանի գրքերը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 272-276


Տեղեկատու

Խմբագրական Սսի Սրբազան կաթուղիկոսի թուղթը ամերիկահայ Կիլիկեցիներին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 277-282


Խմբագրական Նորին բարձր Սրբազնութեան ամենապատիւ Պատրիարքին Հայոց Կ. Պօլսոյ Տ. Յովհաննու Սրբազան Արքեպիսկոպոսի Արշարունւոյ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 283-286


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 287-288


Խմբագրական Յայտարարութիւններ
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Գ, էջ 289