Արարատ, 1912

Համար Ժ-ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր-նոյեմբեր 1912թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 869-872


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 873


Խմբագրական Սինօդի օրագրներից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 873-875


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Հացն կենդանի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 876-878


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Աւ. Հ. Նորին Վեհափառութիւն Տ. Տ. Գէորգ Ե Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի անուանակոչութիւնը, Գէորգեան Հ. ճեմարանի տօնը եւ Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 879-891


Ղեւոնդ Եպիսկոպոս Կանոն Ս. Միւռոնի օրհնութեան հանդիսի, 30 սեպտեմբեր, 1912 ամի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 892-895


Աւ. Հ. Տառերի գիւտի 1500-սւմեայ եւ տպագրութեան 400-ամեայ Մեծ յօբելեանի բացման հանդէսը Ս. էջմիածնում եւ Օշականում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 896-909


Սարգսեանց, Սմբատ քահանա Մի քանի նորամուտ եկեղեցական ծէսերի մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 910-912


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Մեթոդի անհրաժեշտութիւնը ուսուցման ժամանակ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 913-924


Յարութիւնեան, Մարտիրոս Քննութիւնը եւ փոխադրութիւնը Գերմանիայի միջնակարգ դպրոցներում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 925-954


Պատմագիտական

Ալթունեան, Գէորգ Մոնղոլների տեսքը, սովորութիւնները եւ կրօնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 955-973


Ալթունեան, ԳԷորգ Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 974-996


Գրական-բանասիրական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Ագապի հաստատութիւնը հայոց եկեղեցւոյ մէջ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 997-1001


Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Ս. Գրքի եւ Կանոնի ազդեցութիւնը շարականների վրայ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1002-1028


Գրախօսական-քննադատական

Աբեղեան, Մանուկ Ակնայ հայոց բարբառը, Մ. վ. Մաքսուդեանի. Պարիզ, 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1029-1033


Էդիլեան, Գուրգէն Յ. Տէր-Միրաքեան. Մեթոդական և գործնական ցուցմունքներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1033-1035


Էդիլեան, Գուրգէն Պրոֆ. էդ.Մայեր. Պատմութեան տեսական եւ մեթոդական խնդիրները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1036-1040


Մ. Վ. Մի օրինակելի հաստատութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1041-1045


Ալթունեան, Գէորգ Պետրոս Մոճոռեան. Հայրենի աւերակները (Ճանապարհորդական տպաւորութիւններ եւ յուշեր). Ալեքսանդրապօլ. 1912.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1046-1047


Եկեղեցական քրոնիկոն

Խմբագրական Հոգեւոր դպրոցի ռեֆորմի հարցը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1048-1049


Խմբագրական Պատերազմ Բալկաններում.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1049-1050


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Տաճարին նուէրներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1051


Խմբագրական Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի եւ տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1052-1054


Խմբագրական Մահացուցակ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1055


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1056-1057


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1057-1058


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Ժ-ԺԱ, էջ 1059