Արարատ, 1912

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1912թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1061-1067


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւներ և պարգևատրութիւններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1067-1068


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1068-1070


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Իմաստունի ընծաները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1071-1076


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Էդիլեան, Գուրգէն Հայ գրողների ընկերութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1077-1085


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Դիդակտիկայի հիմունքները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1086-1107


Պատմագիտական

Ալթունեան, Գէորգ Մոնղոլների ռազմագիտութիւնն ու հարկահանութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1108-1123


Ալթունեան, ԳԷորգ Արեւելեան հարցի գլխաւոր էտապները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1124-1145


Գրական-բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Դաւանաբանութեան եւ մեկնաբանութեան ազդեցութիւնը շարականների վրայ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1146-1162


Մառ, Ն. Մեծայարգ խմբագիր.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1163


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1164


Խմբագրական Արարատի 1912 թուականի բովանդակութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1165-1169


Խմբագրական Արարատի 1912 թուականի ընթացքում աշխատաքցել են.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1170


Խմբագրական Պոստարկղ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1170


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար ԺԲ, էջ 1171