Արարատ, 1912

Համար Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1912 թ.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 771-778


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի պարգևատրութիւնները.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 778-779


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ Եպիսկոպոս Ս. Միւռոնի օրհնութիւնը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 780-794


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ալթունեան, ԳԷորգ Թիւրքահայաստանի նոր ճգնաժամը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 795-798


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Լայպցիգի ուսուցչական սեմինարիան.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 799-808


Պատմագիտական

Ալթունեան, Գէորգ Թաթարների արշաւանքը.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 809-822


Գրական-բանասիրական

Աբեղեան, Մանուկ Ուրուագծեր հայոց գրականութեան պատմութիւնից։ Շարականների մասին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 823-836


Աճառեան, Հ. Հայկականք.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 837-839


Յարութիւնեան, Յակոբ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան:- Պատմական-քննադատական տեսութիւն.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 840-857


Մատենախօսական-քննադատական

Էդիլեան, Գուրգէն Նիկ. Սարգսեան. «Դասագիրք բնական պատմութեան հայոց միդասեան դպրոցների համար».
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 858-860


Մայր Աթոռ

Վորոնցով-Դաշկով Կով. Տ. Փոխարքային նամակը Վեհ. Հայրապետին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 861


Խմբագրական Յոբելենական տարին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 861-863


Խմբագրական Կոչ հայ ժողովրդին.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 864-866


Խմբագրական Յայտարարութիւններ
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ 867


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Տարի ԽԶ, (1912) Համար Թ, էջ Ա-Է