Արարատ, 1913

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1913 թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 3-7


Խմբագրական Հայրապետական պարգևատրութիւններ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 7


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 8-9


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 9-13


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 14-15


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Տարեմտի խորհրդածութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 16-22


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Գիտութեան և դպրոցական պարապմունքների նպատակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 23-40


Գրական-բանասիրական

Լերմոնտով, Մ. Ոտանաւորներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 41-42


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս Անհայտ մնացած մի հայ մատենագիր ԺԲ. դարու.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 43-51


Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս Արարատի և Արագածի գագաթներին.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 52-68


Գրախօսական-քննադատական

Ալթունեան, ԳԷորգ Ա-Դo. «Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները».
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 69-80


Էգիլեան, Գուրգէն Տեղեկագիր 1911—12 ուսումնական տարուայ Վրաստանի եւ Իմերէթի Հայոց թեմի եկեղեցական ծխական դպրոցների.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 81-85


Հախ. Աշ. Պատանի Ալմանախ V (VII).
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 85-89


Բագրատ վարդապետ «Արարատ» ամսագրի պատուարժան խմբագրութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 89


Տեղեկատու

Խմբագրական Հողային խնդիրը Տարօնում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 90-94


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 95-96


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ա, էջ 96