Արարատ, 1913

Համար Բ-Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար-մարտ 1913թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ


Հեռագիրներ

Ռոմանով, Նիկոլայ Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը ազգիս Վեհափառ Հայրապետին.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 99


Գէորգ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Նորին Սրբութեան հեռագիրը Թագաւոր Կայսեր
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 100


Խմբագրական Նորին Կայսերական Մեծութեան հրավարտակը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 101-104


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 105-111


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 111-112


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 112-116


Կրօնական-Բարոյական

Գամոլկո, Ն. Ա. Յովհաննու յայտնութեան կանոնական արժէքի եւ եկեղեցական ըմբռնման հարցի առիթով.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 117-132


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Դիտողութեան մեթոդներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 133-153


Գրական-բանասիրական

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս Արարատ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 154-179


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս Ս. Իրենէոսի «Ցոյցք»-ը երկրորդ գերմաներէն թարգմանութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 180-197


Տէր-Յակովբեան, Յ. Րաֆֆու նամակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 198-203


Պատմագիտական

Ալթունեան, ԳԷորգ Ռուս ազգը ընդհանուր պատմութեան մէջ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 204-224


Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Յառաջաբան։- Ա. Լփնաց և Ծաւդէից աշխարհ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 225-233


Գրախօսական-քննադատական

Էդիլեան, Գուրգէն Շանթ. «Հին Աստուածներ».
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 234-265


Հայ կեանք

Ալթունեան, ԳԷորգ Հայկական հարցի շուրջը. գրական հետաքրքրութեան բարձրացում. դպրոցական ֆոնդ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 266-277


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 277-278


Մուսայէլեան, Հայրապետ Անդրկովկասի ազգաբնակութիւնը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Բ-Գ, էջ 279-296