Արարատ, 1913

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1913 թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ


Բարձրագոյն հրովարտակ

Ռոմանով, Նիկոլայ Նորին Կայսերական Մեծութեան հրովարտակը Վեհափառ Հայրապետի անունով.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 299-300


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 300-305


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւն և գոհունակութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 305


Խմբագրական Հայրապետական պարգևատրութիւններ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 305-306


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 306-316


Կրօնական-Բարոյական

Գամոլկո, Ն. Ա. Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարերի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 317-332


Մանտէգացցա Աշխատանքն Աստծու օրհնութիւնն է.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 333-336


Գրական-բանասիրական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Րաֆֆու նամակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 337-351


Տէրտէրեան, Արսէն Լեւոն Շանթ. Սեռի եւ դասալքութեան երգիչը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 352-375


Պատմագիտական

Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Բ. Արզնարզիւն = Աղձնիք.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 376-387


Գրախօսական-քննադատական

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ Altarmenisches Elementarbuch von A. Meillet, Heidelberg, 1913.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 388-390


Ռուբեն աբեղայ Դասագիրք երգեցողութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 390-392


Աբեղեան, Մանուկ Հայոց Բառ ու Բան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 393-399


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Դ, էջ 399-400