Արարատ, 1913

Համար Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1913 թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե


Պաշտօնական

Խմբագրական Հայրապետական պարգևատրութիւններ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 403


Խմբագրական Հայրապետական օրհնութիւն և գոհունակութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 403


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 404-406


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 406-411


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի անդրանիկ կոնդակի առթիվ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 412-415


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Գաղափարները դպրոցում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 416-432


Գրական-բանասիրական

Պրէվէզիօտիս, Կ. Սափօ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 433-436


Տէրտէրեան, Արսեն Լեւոն Շանթ. Սեռի ևւ դասալքութեան երգիչը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 437-468


Մուսայէլեան, Հայրապետ Ճորտատիրական մնացորդների վերացումն Անդրկովկասում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 469-490


Պատմագիտական

Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Գդաց աշխարհ = Դասն աշխարհ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 491-508


Հայ կեանք

Ալթունեան, ԳԷորգ Հայ կեանք.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 509-518


Գրախօսական-քննադատական

Ռուբեն աբեղայ Երգեցոգութիւնք Հայաստանեայց ս. եկեղեցւոյ բազմաձայն մշակմամբ Ռ. Ղ. Մոսկուա.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 519-520


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ե, էջ 520