Արարատ, 1913

Համար Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1913թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 875-882


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան գոհունակութիւն և օրհնութիւն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 882


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 883-884


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 884-889


Կրօնական-Բարոյական

Բրոնզով, Ա. Քրիստոնէութիւնն ու կեանքը: Քրիստոնէութեան 1600 ամեայ (313—1913) յոբելեանի առիթով.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 890-903


Ալթունեան ԳԷորգ Ս. Մեսրոպի աւանդը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 904-912


Գրական-բանասիրական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 913-935


Վելիչկո, Վ. Լ. Չինարին.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 936-937


Տէր-Յովսէփեան, Արշակ Աշնան տերեւ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 937


Գյոթէ, Յո. Իֆիգենիան Տաուրիսում:Թատերգութիւն հինգ գործողութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 938-967


Պատմագիտական

Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Ե. Ոտստակ = Գեաւառ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 968-984


Յաւելուած

Խմբագրական Հայ գրերի և տպագրութեան համազգային Մեծ Յոբելեանի տօնակատարութիւնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ժ, էջ 1-30