Արարատ, 1913

Համար ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1913թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 987-989


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 990-999


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 999


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1000-1009


Կրօնական-Բարոյական

Արտակ վարդապետ Յիսուս Քրիստոսի էութիւնը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1010-1012


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Պատմելու խնդիրը դպրոցում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1013-1031


Գրական-բանասիրական

Գյոթէ, Յո. Իֆիգենիան Տաուրիսում:Թատերգութիւն հինգ գործողութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1032-1046


Աբեղեան, Մանուկ Մեր ուղղագրութեան մասին.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1047-1071


Պատմագիտական

Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Զ. Գաբաւոնացիք = Գաբաւուացիք.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1072-1077


Խմբագրական Նամակներ խմբագրութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1078-1079


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 1080