Արարատ, 1913

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1913թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1083-1087


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն Ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԱ, Էջ 990-999


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1087-1089


Կրօնական-Բարոյական

Նաուման Մեղքը և մահ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1090-1092


Գրական-բանասիրական

Պրէվէզիօտիս, Կ. Քեզ եմ սիրում.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1093-1094


Մազուրկեւիչ, Վ. Հիւանդը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1095-1098


Գյոթէ, Յո. Իֆիգենիան Տաուրիսում:Թատերգութիւն հինգ գործողութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1099-1115


Մուշէ վարդապետ Անյայտ բանաստեղծը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1116-1119


Աբեղեան, Մանուկ Մեր ուղղագրութեան մասին.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1120-1141


Աճառեան, Հրաչեայ Մի քանի սրբագրութիւններ հայ մատենագիրներու մէջ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1142-1150


Պատմագիտական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Նոր նիւթեր Թովմա Մեծոփեցու կենսագրութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1151-1161


Այլ եւ այլք

Մուշէ վարդապետ Խօսուն թուեր կամ գեղեցիկ պատասխան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1162-1171


Յովսէփ եպիսկոպոս Առ համայն կրթասէր ազգայինս.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1172-1173


Երամեան, Հ. Տարեկան տեղեկագիր Երամեան վարժարանի.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1173-1176


Խմբագրական Վրիպակներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար ԺԲ, Էջ 1177-1178