Արարատ, 1913

Համար Ը-Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս-սեպտեմբեր 1913թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ


Պաշտօնական

Խմբագրական Շրջաբերական կոնդակ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 683-684


Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 684-689


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 690-691


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 690-702


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Լեռան քարոզը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 702-704


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Մի՞թէ մի քանի մեթոդներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 705-715


Գրական-բանասիրական

Պրէվէզիօտիս, Կ. Մուսայիս.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 716-719


Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 720-737


Յովսեփեան, Գարեգին Վարդապետ Նոր նիւթեր Թովմա Մեծոփեցու կենսագրութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 738-767


Գյոթէ, Յո. Իֆիգենիան Տաուրիսում:Թատերգութիւն հինգ գործողութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 768-786.


Պատմագիտական

Ալթունեան, Գէորգ Աթոս լերան վանքերը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 787-789


Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Գ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 790-820


Մանդինեան, Սեդրաք Իրաւունքի համար մաքառումն.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 821-845


Գրախօսական-քննադատական

Ալթունեան, ԳԷորգ «Շողեր»—գրական-գեղարուեստական, քննադատական ժողովածու.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 846-852


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 853-860


Յաւելուած

Մառ, Ն. Հայ գրի եւ տպագրութեան մեծ յոբելեանը.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 861-863


Կոչ և ծրագիր

Աբեղեան, Մանուկ Մեծարոյ տէր.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 864-867


Խմբագրական Տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան հրավիրատոմսերի նմուշ և ազդ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 868


Խմբագրական Համազգային մեծ յոբելեան։ Ծրագիր տառերի գիւտի 1500-ամեակի և տպագրութեան 400-ամեակի տօնակատարութեան .
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Ը-Թ, էջ 869-872