Արարատ, 1913

Համար Զ-Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1913 թ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Սրբութիւն ազգիս Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 523-530


Կրօնական-Բարոյական

Գամոլկո, Ն. Ա. Ս. Յովհաննէս Աստուածաբան առաքեալի Յայտնութեան գրքի կանոնական արժանիքը I—II-րդ դարի եկեղեցական աւանդութեան վկայութեամբ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 531-551


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Օրենքների մշակման մեթոդներ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 552-564


Գրական-բանասիրական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Րաֆֆու նամակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 565-585


Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս Մահմեդական լուծը եւ նրա բռնութեան ներքոյ ծաղկող հայ վարդապետարանները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 586-604


Պատմագիտական

Ալթունեան, ԳԷորգ Միջին դարերից դէպի նոր ժամանակները.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 605-631


Կանայեանց, Ստեփան Անյայտ գաւառներ հին Հայաստանի։- Դ. Մարաց գաւառ = Մարգեաւառ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 632-673


Գրախօսական-քննադատական

Ռուբեն աբեղայ Երեք խմբերգ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 674


Ռուբեն աբեղայ Արեւելեան պարեր.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 674-675


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 675-677


Ղեւոնդ եպիսկոպոս Նամակ խմբագրութեան.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 678


Խմբագրական Կոչ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 678-679


Խմբագրական Պաշտօնական ծանուցում Յովսէփ Իզմիրեանց գրական Յանձնաժողովոյ.
Տարի ԽԷ, (1913) Համար Զ-Է, էջ 680