Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Նորին Մեծութեան Սուլթան Ահմէդ արքայից արքային Իրանայ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 579-580


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 580-585


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 585-586


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 586-590


Կրօնական-Բարոյական

Կարապետեան, Յովհան աբեղայ Բաղաամ կամ թելադրութիւն չընդունող մարդը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 591-594


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 595-599


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապեն Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 599-600


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւնը Միացեալ Ընկերութեան կողմից։- 3000 ռուբլու փոխադրութիւնը վսեմ Տ. Պօղոս փաշայի կողմից։- Պարսից հոգևոր պետի մահուան մասին ցաւակցութիւն։- Ամերիկայի Առաջնորդի դրութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 601-604


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Բըքստըն եղբայրներ Պետութեանց պարտաւորութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 605-618


Գրիգորեան, Գ. Տ. Շամախու թեմական դպրանոցը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 619-620


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Լազարեան ճեմարանի հարիւամեակի առթիւ հանգանակութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 621-623


Իւթուճեան, Գէորգ արքեպիսկոպոս Եւրոպայի Հայոց առաջնորդութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 623-628


Գալէմքեարեան, Գնէլ եպիսկոպոս Ռումանիոյ հայութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 628-632


Մինասեան, Մ. Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Շամախու թեմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 633-635


Մինասեան, Մ. Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.։- Ղարաբաղի թեմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 636-637


Տէր-Մկրտչեան, Գ. Մի քանի վիճակագրական տեղեկութիւններ Ղարսի շրջանի մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 638-643


Մանկավարժական

Բեխտերեւ, Վ. Մ. Կրթական հարցերը մանկական հասակում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 644-650


Պատմագիտական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 651-659


Տէր-Յովսէփեան, Արշակ Իսրայէլացոց երաժշտութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 659-667


Գրախոսական-քննադատական

Խմբագրական Ճանապարհորդութիւն եւ քաղաքական կեանք Հայաստանի մէջ, Լոնդոն, 1914.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 668-670


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 671


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է, էջ 672


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Է