Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնական

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 3-7


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 7-9


Կրօնական-Բարոյական

Նաուման, Ֆ. Ծննդեան երեկոյ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 10-12


Նաուման, Ֆ. Աստուծոյ շնորհեալը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 12-14


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 15-18


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 18-19


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բողոքական եկեղեցիներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 19-21


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Նոր տարուայ և ծծնդեան տօները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 22-23


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 24


Տաճկահայք

Աղաւելեան, Բաբգէն վարդապետ Տաճկահայոց նորընտիր պատրիարք Զաւէն արքեպիսկոպոս Տէր Եղիայեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 25-28


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հայկական հարցը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 29-30


Միլիւկով, Պ. Փարիզի միջազգային վեհաժողովը հայկական հարցի առթիւ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 31-37


Լակրուա դը Փարիզի միջազգային ժողովի նախագահ գնդապետ դը Լակրուայի ճառը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 38-41


Պօղոս Նուբար Փաշա Ն. Պ. Պօղոս Նուբար Փաշայի զեկուցումը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 42-55


Մանկավարժական

Էդիլեան, Գուրգէն Դպրոցական կեանքը 1913 թուին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 56-66


Պատմագիտական

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Նոր նիւթեր Թովմայ Մեծոփեցու կենսագրութեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 67-84


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հ. Լինչ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 85-86


Մինասեան, Մ. Լինչ եւ նրա «Արմենիան».
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 87-90


Ղափանցեան, Գր. Հնութեան մի քանի յիշատակարաններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 91-96


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ 96


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց «Արարատ»-ի ամսագրոյ 1913 ամի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա, էջ Ա-Գ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ա