Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Բ

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Շրջաբերական կոնդակ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ


Խմբագրական Բովանդակութիւն փետրուար 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ


Պաշտօնական

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 99-102


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 102-107


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս Աշխատանք.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 108-111


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 112-116


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 116-117


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Կովկասի հայոց թեմերի աւելացման խնդիրը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 118-119


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Փարիզի Հայկական միութեան գումարը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 119-120


Աղաւելեան, Բաբգէն վարդապետ Շնորհակալական գրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 120


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Խմբագրական Հայկական հարցը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 121


Ջվիլիկեան, Ա. Ռուսաստանն եւ Գերմանիան Հայկական հարցում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 122-125


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հայաստանի բարենորոգութիւնները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 126-129


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Թիւրքահայերի թիւը ըստ զանազան վիճակագրութեանց.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 129-133


Մինասեան, Մ. Պրեսանսէ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 133-135


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բժշկապետ Աւետիք Բաբայեանի մահուան առթիւ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 135-140


Տաճկահայք

Խմբագրական Կիլիկիոյ Ս. Կաթուղիկոսի կոնդակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 141


Խմբագրական Կիլիկեան ճեմարան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 141


Բանաստեղծութիւն

Կորնթինսկի, Ա. Ես տեսայ, ինչպէս մի խոր նկուղում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 142-143


Պատմագիտական

Մուսայէլեան, Հայրապետ Ղարաբաղի նուաճման հարիւրամեակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 144-160


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Մանուէլ վարդապետը Ա. Ս. Գրիբօեդովի մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 161-162


Մոճոռեան, Պետրոս Երաժշտագէտ Նիկողայոս Տիգրանեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 163-166


Գրախօսական-քննադատական

Տօնապետեան, Պ. Ցուցակ հայ ձեռագրոց Բրիտանական Միւզէում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 167-170


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Haik Johannissian. Das literaische Portrait der Armenier ihren Hisrikern vom V.-VII. Jahr. N. Chr. Mit einer Einleitung über ihre Abstammung historische Entwicklung und Geschichtsschreibung. Rötha bei Leipzig. 1912.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 170-173


Տէր-Յովսէփեան, Արշակ И. Е. Попов. «Амянская музыка».
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 174-175


Minor Երկու մանուկ երաժշտագետներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 176-177


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Դպրոցական ֆօնդ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 177-181


Խմբագրական Հաշիւ դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 181-192


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ, էջ 192


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Բ