Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ յանուն Կենտրոնական նպաստամատոյց Յանձնաժողովոյ Տփխիսայ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 291-293


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 294


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 294-297


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 297-301


Խմբագրական Բարձրագոյն ներման արժանացած քահանաներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 301


Խմբագրական Հայոց եկեղեցական ծխական դպրոցների ուսուցիչներ նշանակելու մասին նոր կարգադրութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 302-306


Կրօնական-Բարոյական

Կարապետեան, Յովհաննէս Կեանքի վերածնունդը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 307-310


Խմբագրական Վեհափառի կոնդակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 311-313


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 314-318


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 318-320


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Զատկական տօներն Էջմիածնում, Երևանի հոգաբարձութեան գալը Էջմիածին, Հոգեհանգիստներ, Օշականի դպրոցի հիմքի օրհնութիւնը, Յովնանեան սանուհիների գալը Էջմիածին, Ֆրանսիացիներ պ.պ. Սանֆորդի և Մարրասէի ներկայանալը Վեհափառ Հայպապետին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 321-324


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Տէր-Եղիայեան, Զաւէն Արքեպիսկոպոս Բիթլիսի մասին պաշտօնական տեղեկութիւներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 325-326


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տաճկահայոց համերաշխ գործունէութիւնը այժմ աւելի քան անհրաժեշտ է.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 327-330


Լեվին, Ի. Օ. Տաճկահայկական հարցը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 331-340


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Իսահակ Յարութիւնեանի յոբելեանը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 340-343


Մանկավարժական

Բեխտերեւ, Վ. Մ. Կրթական հարցերը մանկական հասակում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 344-355


Պատմագիտական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 356-370


Հախումեան, Աշոտ Նիւթեր ազգային պատմութեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 371-376


Մամիկոնեան, Ս. Թարգմանական գրականութեան անհրաժեշտութիւնը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 377-380


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 381-383


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ, էջ 384


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Դ