Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 387-390


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 390


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 391-393


Կրօնական-Բարոյական

Սարաֆեան, Գր. Պարզ խորհրդածութիւններ Յիսուսի Համբարձման առթիւ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 394-396


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 397-401


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 401


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ղուկաս վարդապետ։- Նոր շինութիւններ։- Մայր Աթոռի Մեծ առուն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 402-403


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Պօղոս Նուբար Փաշա Հայկական հարց։- Պօղոս փաշայ Նուբարի նամակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 404-406


Խմբագրական Քրդական շարժումն։- Տարօնի և Բաղէշի առաջնորդների նամակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 406-420


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հայկական դրամատուն Հայաստանում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 421-423


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Աւետիս Բալայեան Ղուկասեանի կտակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 423-429


Խմբագրական Հանգուցեալ դերասան Պետրոս Ադամեանի իրերը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 429-430


Մինասեան, Մ. Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 431-439


Խմբագրական Երևանի թեմական դպրանոցի յոբելեանը:- Կոչ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 440-442


Մանկավարժական

Բեխտերեւ, Վ. Մ. Կրթական հարցերը մանկական հասակում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 443-452


Պատմագիտական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 453-460


Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. Ասորիքի Քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 461-468


Տէր-Ռուբինեանց, Գ. Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 469-478


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 479-480


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե, էջ 480


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ե