Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ յանուն Պօղոս Նուբար փաշայի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 195-198


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ յանուն Կ. Պօլսի Հայոց Պատրիարքի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 198-200


Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետի տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 200-205


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 205-207


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս Մի՛ կալ հակառակ չարին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 208-211


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 212-214


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բողոքական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 214-216


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Վեհափառ Հայրապետին ուղղած գրութիւններ՝ Վսեմ. Պօղոս փաշայ Նուբարի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 217-218


Խմբագրական Տ. Գէորգ արքեպիսկոպոսի և Յ. Մոստիչեանի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 218-219


Խմբագրական Մայր Տաճարի վերանորոգութեան առթիւ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 219-221


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Խմբագրական Տաճկա-Հայաստանի բարենորոգումների ծրագիրը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 222-226


Պօղոս Նուբար Փաշա Պօղոս Նուբար Փաշայի նամակը Times-ի խմբագրին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 226-229


Կլեմանսօ, Ժ. Հայկական բարենորոգումներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 229-233


P. B. Հայկական բարենորոգումներ եւ բաժանման քաղաքականութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 233-238


Պատմագիտական

Մուսայէլեան, Հայրապետ Ղարաբաղի նուաճման հարիւրամեակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 238-254


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Նոր գիտական գիւտ Քրդաստանում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 254-255


Վարդուհի Մազդէականութիւնը արդի Եւրոպայում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 255-261


Ղափանցեան, Գրիգոր Լեզուաբանական դիսցիպլինաներ եւ լեզու.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 261-271


Գրախօսական-քննադատական

Մակլէր , Ֆր. Հայկական մանրանկարչութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 272-273


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Miniatures Armeniennes.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 274-276


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 277-278


Աճառեան, Հրաչեայ Նամակներ խմբագրութեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 279-283


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 284-288


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ, էջ 288


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Գ