Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն հոկտեմբեր 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ


Պաշտօնական

Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն հրովարտակ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 867-869


Խմբագրական Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը Ազգիս Վեհափառ Կաթուղիկոսին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 869-870


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի կոնդակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 870-873


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 874-877


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 878-881


Կրօնական-Բարոյական

Սարաֆեան, Գր. Ինչո՞ւ բարի լինենք.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 882-886


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 887-890


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 891


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վեհափառի անուանակոչութեան տարեդարձը, Ճեմարանի տօնը, Եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն, Վեհափառի սեպտեմբերի 28-ի կոնդակի մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 892-893


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Խմբագրական Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոսի կտակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 894-902


Աղասարեան, Բ. Հայ գիւղը առողջապահական տեսակէտից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 903-912


Մ. վ. Նոր-Նախիջևանի եկեղեցական հոգաբարձութեան 1913 թ. հաշիւը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 912-918


Պատմագիտական

Գարեգին վարդապետ Հայագիտական այլ և այլք.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 919-926


Զաքարեանց, Մկրտիչ քահանայ Եզիդի քրդեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 927-937


Ֆլօբեր, Գուստաւ Հերովդիադա.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 937-947


Գրախօսական-քննադատական

Յովակիմեան, Հ. Մարիամ Խատիսեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 948-956


Եւրոպական պատերազմ

Տէր-Ռուբինեանց, Գ. Եւրոպական պատերազմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 957-960


Խմբագրական Ի գիտութիւն ընթերցողների.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ, էջ 960


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ժ